VOLA VOLA VOLA

Testo e Musica di M. LOCASCIULLI

© 2004 Edizioni Musicali Piccola Luce 

 

 

Vola vola vola nin ti pozz’ auardà

Chiuse dentr’a ‘sta gabbie

Senza puté vulà

A cantà sempr’ a cantà

Ma che cante senza la libbertà

 

Vola vola vola vola

Sta a cagnà lu tempe

Vola vola vola vola

Vattene chi lu vente

N’t’arvutà nin ti firmà

Ca la botte passa ‘na vote

E se ne va

 

Vola vola vola vola vola

Vattene amore doce

Vola vola vola 

Famm’artruvà la pace

Vola vola vola vola vola

Vattene sulla lune

Nin da’ cunfidenze

Nn’addummannà a nisciune

 

Vola vola vola vola vola

Vattene alli muntagne

Nin mi ci fa’ arpinzà

Ca mo’ me ve da piagne

Vola vola vola vola vola

Vattene alla marine

La vite è belle

Ma serve la furtune

La vite è doce

Però ci vo’ furtune

La vite è amare

Senza la libbertà